Polinomlar İle İlgili Sorular Ve Cevaplar, Çözümleri

--------- Sponsorlu Bağlantılar ---------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.

2014 – 2015 Polinomlar İle İlgili Sorular Ve Cevaplar, Çözümleri, Polinom Testleri

2013-2014 Örnek Polinom Soruları ve Cevapları, Polinomlar Hakkında Örnek Testler ve Testlerin Cevap anahtarını, soruların çözümlü yanıtları ile sizlere yararlı bilgiler sunmak istiyoruz.

matematik

Soru 01

P(x) = x17 + 2 x16 + 3 x12 + 6 x8 - 4x3 + 5 x – 4     Polinomunun     ( x3 + 1 )     ile bölünmesinden kalan kaçtır?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4     E) 5

ÇÖZÜM

x3 + 1 = 0    =>    x3 = – 1    x = -1    =>    P(x) polinomunda    x = -1    koyarasak;

P(-1) = (-1)17 + 2 (-1)16 + 3 (-1)12 + 6 (-1)8 - 4 (-1)3 + 5 (-1) – 4

P(-1) = -1 + 2 + 3 + 6 + 4 – 5 – 4    =>    P(-1) = 5 bulunur.

bbbbYANIT : CSoru 02

P(x-3) = 3x2 - 7x + 6     verildiğine göre,     P(x) polinomunun     (x+1)     ile bölümünden kalan kaçtır?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4     E) 5

ÇÖZÜM

x + 2 = 0    =>    x = – 2

P(x) = 3 (x+3)2 - 7 (x+3) + 6       { (x-3)’ün tersini polinomda “x” yerine koyduk. }
P(-2) = 3 (-2+3)2 - 7 (-2+3) + 6    =>    P(-2) = 3 – 7 + 6 = 2 bulunur.

bbbbYANIT : BSoru 03

P(x) = 3 xn + 2 x2n+1 -3 xn+2 - a x2 + 5 x – 4     Polinomunun     ( x – 1 )     ile bölünmesinden kalan ( -2 ) olduğuna göre;     a = ?

A)2     B) 3     C) 4     D) 5     E) 6

ÇÖZÜM

x – 1 = 0    =>    x = 1    demek ki;    P(1) = -2    miş.    P(1)’i yaratalım,

P(1) = 3 . 1 + 2 . 1 – 3 . 1 – a . 1 + 5 . 1 – 4 = -2    =>    3 + 2 – 3 – a + 5 – 4 = -2    =>    a = 5     bulunur.

bbbbYANIT : DSoru 04

P(x) = x5 - 2 x4 + x3 + 3 x2 + a x + 4     Polinomunun     ( x – 2 )     ile bölünmesinden kalan kaçtır?

A) 2a + 22     B) 2a + 16     C) 2a + 18     D) 2a + 24     E) 2a + 20

ÇÖZÜM

x – 2 = 0    =>    x = 2    demek ki;    P(2) = ?       P(2)’i yaratalım,

P(2) = 32 – 32 + 8 + 12 + 2a + 4    =>    P(2) = 2a + 24     bulunur.

bbbbYANIT : DSoru 05

P(x) = 2 x4 + a x3 + b x2 + x + 6     Polinomunun     çarpanlarından ikisi     ( x – 2 )     ( x + 1 )     ise     a = ?

.

A) -5     B) -4     C) -3     D) -2     E) -1

ÇÖZÜM

( x – 1 ) ve ( x – 2 ) , P(x)’in çarpanları ise, kalan “sıfır” dır. Bunları ayrı ayrı sıfıra eşitlersek;     x – 1 = 0    =>

x = 1    demek ki;    P(1) = 0     ve     x – 2 = 0    =>    x = 2       P(2) = 0 bulunur.

P(1) ve    P(2) leri yaratalım.    =>

2 . 16 + a . 8 + b . 4 + 2 + 6 = 0

2 . 1 + a . (-1) + b . 1 – 1 + 6 = 0      yazılıp    =>    bu iki denklem çözülürse,     a = -1    bulunur.bbbbYANIT : ESoru 06

P(x) = x3 + x2 + 3 x + m     Polinomunun     bir çarpanı     ( x + 2 )     ise     m = ?

A) 6     B) 8     C) 10     D) 12     E) 14

ÇÖZÜM

Bir polinomun çarpanı verildiğinde,     “çarpan = 0″     yapılıp bulunan “x” değeri P(x) polinomunda yerine konulduğunda, ifade “sıfır” ‘a eşit olur.

x + 2 = 0    =>    x = -2

P(-2) = (-2)3 + (-2)2 + 3 (-2) + m = 0    =>    P(-2) = – 8 + 4 – 6 + m = 0    =>    m = 10    bulunur.

bbbbYANIT : CSoru 07

Bir P(x) polinomu,     ( x – 1 )     ile bölündüğünde (-1) kalanını ve ( x + 2 )     ile bölündüğünde (2) kalanını veriyor. Aynı P(x) polinomu     ( x – 1 ) . ( x + 2 )     çarpımı ile bölündüğünde hangi kalanı verir?

A) -x     B) x     C) x + 1     D) -x + 1     E) x – 2

ÇÖZÜM


P(x) = ( x – 1 ) . Q(x) + ( -1 )    =>    P(1) = -1 dir.
P(x) = ( x + 2 ) . Q’(x) + ( 2 )    =>    P(1) = 2 dir.
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
P(x) = ( x – 1 ) ( x + 2 ) . Q”(x) + (Ax + B)    =>    olsun.

P(x)’de “x” yerine ( 1 ve -2 ) değerlerini koyarsak;

A .1 + B = -1    ®     A + B = -1
A . (-2) + B = 2      ®     -2A + B = 2
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
Bu iki denklemin ortak çözümü sonucu;     A = -1    ve    B = 0     bulunur.
kalan     Ax + B     idi. Sonuç : -x + 0    =>       bulunur.

bbbbYANIT : ASoru 08

P(x) = 2 x4 + a x3 + b x2 + x +6     Polinomu     bir çarpanı     ( x + 1 )     ile     tam olarak bölündüğüne göre,     a – b     farkı kaçtır?

A) 4     B) 5     C) 6     D) 7     E) 8

ÇÖZÜM

Tam olarak bölünebiliyor demek; kalan SIFIR demektir.    x + 1 = 0    =>    x = -1

P(-1) = 2 . 1 + a . (-1) + b . 1 – 1 + 6 = 0    =>    2 – a + b + 5 = 0    =>    a – b = 7    =>    bulunur.bbbbYANIT : DSoru 09

    6 ( x + 2y )2 + ( x + 2y ) – 15     ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) 3x + 6y + 5     B) 3x – 2y – 3     C) x + 2y + 5     D) 2x + 4y + 5     E) 2x + 4y + 3

ÇÖZÜM

6 ( x + 2y )2 + ( x + 2y ) – 15
½ bbbbbbbbbbbbbbbbb½
2 (x + 2y )bbbbbbbbbbbb- 3
3 (x + 2y )bbbbbbbbbbbbb 5
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾
10 ( x + 2y ) – 9 ( x + 2y ) = ( x + 2y )     { Ortadaki terimi verdi }
[ 2 . ( x + 2y ) - 3 ] . [ 3 . ( x + 2y ) + 3 ] yazılır.    =>    [ 2x + 4y - 3 ] . [3x + 6y + 5 ]    olur.
Ç Ö Z Ü M  Yanıt A
Bilgi Media & Matematik Terimleri Ansiklopedis

.

---------- Sponsorlu Bağlantılar ----------

Konu İçi Aramalar

 polinomlar ile ilgili sorular ve çözümleripolinom soruları ve çözümleripolinomlarla ilgili çıkmış sorular ve çözümleripolinomlarla ilgili sorularpolinomlarla ilgili çözümlü sorular10 sınıf polinomlarla ilgili çözümlü sorular10 sınıf polinomlar çözümlü sorular10 sınıf polinomlarla ilgili sorular ve çözümleripolinomlar örnek soru çözümleripolinomlar ile ilgili çıkmış sorular ve çözümleri

Konu Bilgileri :
Polinomlar İle İlgili Sorular Ve Cevaplar, Çözümleri admin tarafından 3 Kasım 2013 tarihinde , Öğrenci Ders Notları kategorisine eklenmiştir.

Polinomlar İle İlgili Sorular Ve Cevaplar, Çözümleri isimli bu konuyu >> Google'de Ara - BlogSearch'te Ara - Buzzzy'de Ara - Twitter'da Ara - Bing'te Ara

Sende Yorum Yaz